Vyhledávání

Naya neni brezi

19.12.2014 13:06

Utrazvuk bohuzel nepotvrdil brezost Nayi. Kryti Cynem budeme opakovat v kvetnu, pri pristim harani.